Image

VİZYON KALİTE | vizyonsuz kalite olmaz..

Yönetim Sistemleri kapsamında belgelendirme danışmanlık eğitim hizmetleri sunan bir firmadır. vizyonsuz kalite olmaz..

DANIŞMANLIK FAALİYETLERİMİZ

Ünlü yönetim gurusu Peter F. Drucker'a göre "Dünya artık emek yoğun, malzeme yoğun, enerji yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır."

Danışmanlık kavramının herkes tarafından kabul edilmiş standart bir tanımı bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumunun tanımına göre danışman; "bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir" olarak ifade edilmektedir. Farklı bir yaklaşımla proje bazlı veya belirli bir sorunu çözmek, çözüm önerileri sunmaktır.

İş dünyasında sürekli yaşanan gelişmeler beraberinde bir dizi uzmanlık alanlarının da artmasına, profesyonel yönetim ve yöneticilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki yeterlik veya işi bilmek dışında bilgiye olan ihtiyaç nedeniyle her alanda uzman kişilere başvurmayı zorunlu hale getirmektedir. Dolayısıyla gerek ulusal gerekse uluslararası talebin de doğmasına sebep olmuştur. Yeni bir iş kolu gibi algılanmasına rağmen gelişmiş ülkelerde farklı alanlarda danışmanlık hizmeti veren örgütlenmeleri de beraberinde getirmiştir. Bugünkü anlamda danışmanlık kavramı ve uygulama şekilleri itibariyle ilk Amerika'da ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyılın başlarında iş akışını rasyonelleştirme çabaları ile başlamış ve memnuniyet yaratmıştır.

Image

Günümüzde kurum ve kuruluşların ayakta kalabilmeleri, faaliyetlerini verimli ve karlı bir şekilde sürdürebilmeleri için tüm gelişme ve değişime uygun, esnek bir yapıda olmaları önemlidir. Artan rekabete karşı hazırlıklı olmanın yanı sıra, yoğun risk ortamında hızlı ve doğru kararlar alabilmek için güçlü bir yönetime sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, işletmeler ne kadar iyi bir yönetim kadrosuna sahip olursa olsun, işletme için hayati öneme sahip bazı fırsatlar, tehditler, günün koşullarına ayak uyduracak değişim ihtiyaçları, daha önce karşılaşılmayan bir sorun ve benzeri durumlarda olaylara işletme üyelerinden daha tarafsız, bağımsız yaklaşacak profesyonellere ihtiyaç duyabilmektedir. Bu tür durumlarda yönetenler, çok çeşitli sorunlara çözüm üretmek, hızlı ve doğru kararlar almak ve bunları zamanında uygulamak zorundadır. İşletmeler, gerek uzmanlıklarını geliştirebilmek, maliyet avantajı sağlayabilmek, personelini motive edebilmek, ulusal düzenlemeleri takip etmek ve standardize edilmesi gereken faaliyetleri için gün geçtikçe danışmanlık hizmeti talep eder olmuştur.

Bireylerin, yöneticilerin her alanda, her konuyu izleyerek, gelişmelerden haberdar olmaları ve bunları gerçekleştirmek için gerekli kararları, kısa zamanda uygulamaları oldukça zordur. Dolayısıyla danışmanlık hizmeti satın alınması her geçen gün önem arz etmektedir. Bir meslekte profesyonelleşmiş (yaptığı işi iş edinmiş) kişiler bilgi ve becerileri ile danışman olarak algılanmıştır.

Danışmanlık hizmet alımları en etkin yönetim araçlarından olup, varlık göstermektedir. Kişi veya kuruluşların bu tür ihtiyaçlarının olması bir eksiklik değil doğru ve etkin yönetebilmenin göstergesidir. Gerçek başarı ise doğru danışmanlar ile çalışmaktır.

Image

Çağımızda mal ve hizmet üretmenin en temel göstergesi mutlak müşteri memnuniyetini tesis etmektir. Müşterilerin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, müşteri şartlarını yerine getirmek ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmak başarı ve fark yaratmaktadır.

Kurum ve kuruluşların marka değerleri, pazar payları, büyümeleri, rekabet edebilmeleri işlerinin uluslararası standartlara uygun biçimde yönetilmesiyle sağlanmaktadır. Bu nedenle dünya çapında bir federasyon olan ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) tarafından yayınlanmakta olan standardizasyon faaliyetlerine bağlı birçok uluslararası standart katma değer yaratmak için zorunlu veya gönüllü olarak kullanıcıların / toplumların beklentilerinde öncelikli olarak aranmaktadır.

Uluslararası standartların en bilinen ve birçok standardın temelini teşkil eden kalite yönetim sistemini uygulamaya karar vermek, genel performansını artırması, sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması açısından stratejik bir karardır. ISO 9001 standardı ISO tarafından uluslararası standart olarak yayımlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır. Temel prensipleri; müşteri odaklılık, liderlik, çalışan bağlılığı, proses yaklaşımı, sürekli iyileştirme, kanıt esaslı karar alma ve ilişki yönetiminden oluşmaktadır.

Yönetim sistemlerinin kurumlara sağladığı faydalar ise şöyle özetlenebilir. Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi, karın, verimliliğin ve pazar payının artması, müşteri, paydaş ve çalışanların memnuniyeti, maliyetin azalması, geniş izleme ve kontrolün olması son olarak şikayetlerin azalması olarak sıralayabiliriz.

Image

VİZYON KALİTE olarak yönetim sistemleri belgelendirme eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında; başta ISO 9001 standardı olmak üzere ISO 14001, ISO 27001, IATF 16949, ISO 22000, ISO 10002, ISO 45001 gibi bir dizi standardın tarif etmiş olduğu; müşteri şartlarının karşılanması, müşteri memnuniyetinin artırılması için yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktayız.

"Vizyonsuz Kalite Olmaz" sloganı ile yolculuğuna devam etmekte olan kuruluşumuz siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, çalışanlarınızın eğitsel ihtiyaçlarına cevap vermek, stratejik yönüne göre istenen sonuçlara erişmek ve de ülkemizin yararına hizmet etmek için sürekli çaba içerisindeyiz. Eğitim etkinliklerimiz ile de katılımcılarımıza davranış değişikliği ve yetkinlik kazanmalarında yenilikçi çözümler üreterek sürekli arayış ve gelişme içerisindeyiz.

VİZYON KALİTE iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz..

Vizyon Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumu Eğitim ve Danışmanlığı, Kalite yönetimi, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, TS 16949, IATF 16949, Sistem belgelendirme, 5S eğitimi, kalite risk, Vizyon kalite, belge, belgelendirme, denetim, ıso, iso, sertifika, sertifikasyon, sistem, tetkik, Kocaeli Sistem Belgelendirme, Kalite Yönetim Sistem Eğitimleri, Kocaeli iso eğitimleri, Kocaeli Belgelendirme, iso 14001, ISO 16949, Kalite Geliştirme Eğitimi, Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Kuruluş İçi Tetkik Görevlisi, İzmit Kalite Belgelendirme, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, Turkak, iso dokümantasyon, İç Tetkik, Süreç, Proses, risk tabanlı eğitim, iso Kursu, iso Semineri, iso Sertifikası, iso nedir, ücretleri, kalite kontrol, kalite güvence, Performans Değerlendirme Sistemi, Kocaeli ISO Belgesi, Kocaeli ISO Belgeleri, Kocaeli ISO Belgelendirme, Kocaeli ISO Danışmanlık, Kocaeli ISO Kalite Belgeleri, Kocaeli ISO, Kocaeli ISO 9001, Kocaeli ISO 9001:2015, Kocaeli ISO 14001:2015, Kocaeli ISO Sertifikası, Ce Belgesi, yönetim sistemi, kocaeli sertifikalı seminerler, standard, iso 9001 eğitimi, kocaeli sertifika programları, kocaeli seminerler, tse standard, standart, kalite, kalite yönetim sistemi, kys, 27001, 9001, iso 9000, iso 9001, iso9001, iso 9001 belgelendirme, iso 9001 belgelendirmesi, iso 9001 belgesi, iso 9001 kalite yönetim sistemi, iso 9001 denetimi, iso 9001 sertifikası, iso 9001 sertifikasyonu, sosyal sorumluluk, iso 9001 sistemi, iso 9001 standardı, iso 9001 şartları, iso 9001 tetkiki, TSE Belgelendirme, CE İşareti, Hedef Yönetim, iso 9001:2008, iso 9001 2015, ts en iso 9001, iso 9001 yararları, FMEA, Eğitim kurumu, fiyatı, 6 sigma, fiyatları, İzmit, Gebze, Dilovası, Karamürsel, Altınova, Şekerpınar, Kartepe, Derince, Körfez, çayırova, İstanbul, Tuzla, Yalova, Sakarya, Bilecik, Adapazarı, Bolu, gosb, İzmir, Manisa, Bursa, Hendek, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Çorlu, vizyon, misyon, kalite politikası, kalite hedefi Vizyon Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumu Eğitim ve Danışmanlığı | Kalite yönetimi | ISO 45001 | OHSAS 18001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | TS 16949 | IATF 16949 | Sistem belgelendirme | 5S eğitimi | kalite risk | vizyon kalite sistemleri | belge | belgelendirme | denetim | ıso | iso | sertifika | sertifikasyon | sistem | tetkik | Kocaeli Sistem Belgelendirme | Kalite Yönetim Sistem Eğitimleri | Kocaeli iso eğitimleri | Kocaeli Belgelendirme | ISO 16949 | Kalite Geliştirme Eğitimi | Müşteri Memnuniyeti Eğitimi | Kuruluş İçi Tetkik Görevlisi | İzmit Kalite Belgelendirme | ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | Turkak | iso dokümantasyon | iç tetkik | süreç | proses | risk tabanlı eğitim | iso kursu | iso semineri | iso sertifikası | iso nedir | ücretleri | kalite kontrol | kalite güvence | performans değerlendirme sistemi | kocaeli ISO belgesi | kocaeli ISO belgeleri | kocaeli ISO belgelendirme | kocaeli ISO danışmanlık, kocaeli ISO kalite belgeleri kocaeli ISO | kocaeli ISO 9001 | kocaeli ISO 9001:2015 | kocaeli ISO 14001:2015 | kocaeli ISO sertifikası | ce belgesi | yönetim sistemi | kocaeli sertifikalı seminerler | standard | iso 9001 eğitimi | kocaeli sertifika programları | kocaeli seminerler | tse standard | standart | kalite | kalite yönetim sistemi | kys | 27001 | 9001 | iso 9000 | iso 9001 | iso9001 | iso 9001 belgelendirme | iso 9001 belgelendirmesi | iso 9001 belgesi | iso 9001 kalite yönetim sistemi | iso 9001 denetimi | iso 9001 sertifikası | iso 9001 sertifikasyonu | sosyal sorumluluk | iso 9001 sistemi | iso 9001 standardı | iso 9001 şartları | iso 9001 tetkiki | TSE Belgelendirme | CE İşareti | Hedef Yönetim | iso 9001:2008 | iso 9001 2015 | ts en iso 9001 | iso 9001 yararları | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | 6 sigma | fiyatları | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul | Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | gosb | İzmir | Manisa | Bursa | Hendek | Kütahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | vizyon | misyon | kalite politikası | kalite hedefi | kalite kültürü | yetkili | türkak | tüv | cert | ceritificate | education | yasa | yönetmelik | şirket | firmaları | 2019 | 2020 | liste | örnek | örneği | dökümanı | dokümanları | tarifesi | süresi |