Image

VİZYON KALİTE | vizyonsuz kalite olmaz..

Yönetim Sistemleri kapsamında belgelendirme danışmanlık eğitim hizmetleri sunan bir firmadır. vizyonsuz kalite olmaz..

KALİTE SÖZLÜĞÜ

Akış Şeması: Aşamaların, sıraları ile etkileşimlerinin, sistematik ve şematik gösterimi.

Akreditasyon: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. (TURKAK).

Amaç/Hedef: Ulaşmak istenen sonuç.

Bağlılık: Paylaşılan amaçlara ulaşmak için yürütülen faaliyetlerin içinde yer alarak katkı sağlama.

Bilgi: Anlamlı veri.

Çıktı: Bir prosesin sonucu.

Doküman: Bilgi ve içinde bulunduğu ortam.

Dokümante Edilmiş Bilgi: Kuruluş ve içinde yer aldığı ortam tarafından kontrol edilmesi ve dürdürülmesi gereken bilgi.

Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebinin ortadan kaldırılması faaliyeti.

Etkinlik: Planlanmış faaliyetleri gerçekleştirme ve planlanmış sonuçlara ulaşma derecesi.

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançlar.

Güvenirlilik: Bir birimin belirlenen şartlar altında ve belirli br zaman diliminde itenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyeti.

İlgili Taraf (Paydaş): Bir kuruluşun performansından veya başarısından fayda sağlayan kişi veya kuruluş.

İzlenebilirlik: Birim veya faaliyetin veya birbiri ile birimler veya faaliyetlerin geçmişinin uygulama veya yerleşiminin kayıt tekniği ile izleme kabiliyeti.

Kuruluşun Bağlamı: Kuruluşun amaçlarını geliştirmesine ve ulaşmasına etki eden iç ve dış konuların bütünü.

Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Kalite: Şartlara, kullanıma uygunluk.

Kalite Gözetimi: Kalite isteklerinin karşılanmasını temin etmek için belirlenen referanslar dahilinde şartların, proseslerin, metotların, dokümanların, ürün ve hizmetlerin, kayıt analizlerinin sürekli gözlenerek doğruluğunun tespit edilmesi.

Kalite Güvence: Ürün ve hizmetin kalite için belirlenen istekleri karşılamak amacıyla yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünü.

Kalite Kontrol: Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetleri.

Kalite Planı: Belirli bir ürünün hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sıralamasını veren doküman.

Kalite Sistemi: kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar, dokümanlar, prosesler ve kaynaklar.

Katılım: Bir faaliyet, olay veya durumun içinde yer alma.

Kayıt: Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler hakkında delil oluşturan doküman.

Kusur: Amaçlanan kullanım şartlarının yerine getirilmemesi.

Misyon: Üst yönetim tarafından ifade edilen kuruluşun varoluş amacı.

Muayene: Bir ürün veya hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deney gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanması.

Müşteri: Ürünü alan kuruluş veya kişi.

Müşteri Hizmeti: Bir ürünün ömür döngüsü boyunca müşteri ile kuruluşun etkileşimi.

Müşteri Memnuniyeti: Gerçekleştirilen müşteri şartlarının müşteri tarafından algılanma derecesi.

Olasılık: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal.

Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırması için yapılan faaliyet.

Paydaş: Bir kararı veya faaliyeti etkileyen, bunlardan etkilenen veya bunlardan etkilendiğini düşünen kişi veya kuruluş.

Politika: Üst yönetim tarafından kabul edilen, kuruluşun amaç ve yönlendirmesi.

Performans: Ölçülebilen sonuç.

Prosedür: Bir faaliyeti veya prosesi yürütmek için belirlenmiş yol..

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile ilgili olan veya etkileşimde bulunan bir faaliyetler dizisi.

Standard: Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge, doküman veya eser.

Standardizasyon: Belirli bir çalışmanın o çalışma ile ilgili bulunan ve özellikle ekonominin yararı için tüm tarafları, katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi.

Risk: Hedeflere ulaşım hakkında belirsizliğin etkisi.

Risk Değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

Strateji: Uzun vadeli ya da genel amaca ulaşmak için yapılan plan.

Son Ürün: Kuruluş tarafından başka bir prosese ve dönüşüme uğratılmayan ürün.

Sürekli İyileştirme: Yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirme.

Tedarikçi: Kuruluşa ürün veya hizmet sağlayanlar.

Tehlike: İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

Teknik Uzman: Tetkik ekibine özel bilgi veya uzmanlık sağlayan kişi.

Tetkik: Tetkik kriterlerinin karşılanma derecesini belirlemek amacıyla tetkik delillerinin elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses.

Tetkik Ekibi: Tetkiki yapan ve gerektiğinde teknik uzmanlarca desteklenen bir veya daha fazla sayıda tetkikçi. .

Tetkik Planı: Tetkik için yapılacak faaliyetlerin ve düzenlemelerin tarifi.

Tetkik Programı: Belirli bir zaman dilimi için planlanan ve özel bir amaca yönelik olan bir veya daha fazla sayıdaki tetkik dizisi..

Tetkikçi: Tetkiki yapmak için gereken yeterliliğe sahip kişi..

Toplam Kalite Yönetimi (TKY): Bir kuruluşta her işin bir defada hatasız, eksiksiz olarak -sıfır hata ile- yapılması ve müşterinin yüzde yüz tatmin edilmesi.

Uygunluk: Bir şartın yerine getirilmesi.

Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi.

Üst Yönetim: Kuruluşu en üst seviyede yöneten ve kontrol eden kişi, grup veya kişiler.

Validasyon: Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemler.

Varyans: Bir şeyin mevcut durumu ile olması gereken durumu arasındaki fark.

Veri: Bir nesne ile ilgili gerçekler.

Verimlilik: Elde edilen sonuçlar ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

Vizyon: Üst yönetim tarafından ifade edilen kuruluşun olmak istediği durum.

Yeterlilik: İstenilen sonuçlara ulaşmak için bilgi ve becerileri uygulama yeteneği.

Yetkinlik: Beklenen sonuçları elde edebilmek için bilgi ve becerileri uygulayabilme yetisi.

Vizyon Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumu Eğitim ve Danışmanlığı, Kalite yönetimi, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, TS 16949, IATF 16949, Sistem belgelendirme, 5S eğitimi, kalite risk, Vizyon kalite, belge, belgelendirme, denetim, ıso, iso, sertifika, sertifikasyon, sistem, tetkik, Kocaeli Sistem Belgelendirme, Kalite Yönetim Sistem Eğitimleri, Kocaeli iso eğitimleri, Kocaeli Belgelendirme, iso 14001, ISO 16949, Kalite Geliştirme Eğitimi, Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Kuruluş İçi Tetkik Görevlisi, İzmit Kalite Belgelendirme, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, Turkak, iso dokümantasyon, İç Tetkik, Süreç, Proses, risk tabanlı eğitim, iso Kursu, iso Semineri, iso Sertifikası, iso nedir, ücretleri, kalite kontrol, kalite güvence, Performans Değerlendirme Sistemi, Kocaeli ISO Belgesi, Kocaeli ISO Belgeleri, Kocaeli ISO Belgelendirme, Kocaeli ISO Danışmanlık, Kocaeli ISO Kalite Belgeleri, Kocaeli ISO, Kocaeli ISO 9001, Kocaeli ISO 9001:2015, Kocaeli ISO 14001:2015, Kocaeli ISO Sertifikası, Ce Belgesi, yönetim sistemi, kocaeli sertifikalı seminerler, standard, iso 9001 eğitimi, kocaeli sertifika programları, kocaeli seminerler, tse standard, standart, kalite, kalite yönetim sistemi, kys, 27001, 9001, iso 9000, iso 9001, iso9001, iso 9001 belgelendirme, iso 9001 belgelendirmesi, iso 9001 belgesi, iso 9001 kalite yönetim sistemi, iso 9001 denetimi, iso 9001 sertifikası, iso 9001 sertifikasyonu, sosyal sorumluluk, iso 9001 sistemi, iso 9001 standardı, iso 9001 şartları, iso 9001 tetkiki, TSE Belgelendirme, CE İşareti, Hedef Yönetim, iso 9001:2008, iso 9001 2015, ts en iso 9001, iso 9001 yararları, FMEA, Eğitim kurumu, fiyatı, 6 sigma, fiyatları, İzmit, Gebze, Dilovası, Karamürsel, Altınova, Şekerpınar, Kartepe, Derince, Körfez, çayırova, İstanbul, Tuzla, Yalova, Sakarya, Bilecik, Adapazarı, Bolu, gosb, İzmir, Manisa, Bursa, Hendek, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Çorlu, vizyon, misyon, kalite politikası, kalite hedefi Vizyon Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumu Eğitim ve Danışmanlığı | Kalite yönetimi | ISO 45001 | OHSAS 18001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | TS 16949 | IATF 16949 | Sistem belgelendirme | 5S eğitimi | kalite risk | vizyon kalite sistemleri | belge | belgelendirme | denetim | ıso | iso | sertifika | sertifikasyon | sistem | tetkik | Kocaeli Sistem Belgelendirme | Kalite Yönetim Sistem Eğitimleri | Kocaeli iso eğitimleri | Kocaeli Belgelendirme | ISO 16949 | Kalite Geliştirme Eğitimi | Müşteri Memnuniyeti Eğitimi | Kuruluş İçi Tetkik Görevlisi | İzmit Kalite Belgelendirme | ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | Turkak | iso dokümantasyon | iç tetkik | süreç | proses | risk tabanlı eğitim | iso kursu | iso semineri | iso sertifikası | iso nedir | ücretleri | kalite kontrol | kalite güvence | performans değerlendirme sistemi | kocaeli ISO belgesi | kocaeli ISO belgeleri | kocaeli ISO belgelendirme | kocaeli ISO danışmanlık, kocaeli ISO kalite belgeleri kocaeli ISO | kocaeli ISO 9001 | kocaeli ISO 9001:2015 | kocaeli ISO 14001:2015 | kocaeli ISO sertifikası | ce belgesi | yönetim sistemi | kocaeli sertifikalı seminerler | standard | iso 9001 eğitimi | kocaeli sertifika programları | kocaeli seminerler | tse standard | standart | kalite | kalite yönetim sistemi | kys | 27001 | 9001 | iso 9000 | iso 9001 | iso9001 | iso 9001 belgelendirme | iso 9001 belgelendirmesi | iso 9001 belgesi | iso 9001 kalite yönetim sistemi | iso 9001 denetimi | iso 9001 sertifikası | iso 9001 sertifikasyonu | sosyal sorumluluk | iso 9001 sistemi | iso 9001 standardı | iso 9001 şartları | iso 9001 tetkiki | TSE Belgelendirme | CE İşareti | Hedef Yönetim | iso 9001:2008 | iso 9001 2015 | ts en iso 9001 | iso 9001 yararları | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | 6 sigma | fiyatları | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul | Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | gosb | İzmir | Manisa | Bursa | Hendek | Kütahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | vizyon | misyon | kalite politikası | kalite hedefi | kalite kültürü | yetkili | türkak | tüv | cert | ceritificate | education | yasa | yönetmelik | şirket | firmaları | 2019 | 2020 | liste | örnek | örneği | dökümanı | dokümanları | tarifesi | süresi |